FLSH is drifting...

about
Kengo Hoshi solo exhibition “korogaruutsuwa no Metamorphosis” @FLESH, Tokyo 2020.06.18 - 06.21
Kira Kanako solo exhibition “konohoshi no pitch” @FLESH, Tokyo 2020.06.04 - 06.14
RISO IS IT @OIL by Bijutsutecho,Tokyo. 2020.06.01 - 07.03
Kintaro Kaneda/Akina Tokiyoshi “Imaginary Taxidermy” @FLESH, Tokyo 2020.01.19 - 01.31
Koichi Mitsuoka solo exhibition “atti to kotti” @FLESH, Tokyo 2019.09.13 - 10.06
DIEGO + 2SHY “Capital map” @FLESH, Tokyo 2019.08.09 - 09.01
contact Gonzo x FL田SH “multiple exposure” @FLESH, Tokyo 2019.06.23 - 07.21
“TANAGOKORO” @FLESH, Tokyo 2019.05.30 - 06.16
Léo allègre solo exhibition “SHI FU MI” @FLESH, Tokyo 2019.03.23 - 04.14
“overthrow” @FLESH, Tokyo 2019.02.14 - 02.24